Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Nhung
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 403.537 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,91%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.236 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 404.773 cổ phiếu (tỷ lệ 1,92%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 12/02/2020.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

08.01.20 TB GIAO DICH CO PHIEU SJ1 – NGUYEN THI THANH NHUNG