Tôm Thẻ Lột Vỏ Lấy Chỉ

Thành phần: tôm lột vỏ và lấy chỉ

Kích cỡ: 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 100/200,

Đóng gói: 2kg/ lốc x 6/thùng

Danh mục: