Tôm Sú Lột Vỏ Lấy Chỉ

Thành phần: Tôm thịt đông lạnh bolck/ IQF
Đóng gói:  hộp/PE
Danh mục: