Há cảo

Thành phần: Tôm, cá, rau củ, gia vị, bột,…
Đóng gói: 20 gr/miếng x 10 miếng/khay