Cá tra miếng tẩm bột

Thành phần: fillet cá ba sa, bột

Kích cỡ : khoảng 150gam/miếng

Đóng gói : 2 miếng /gói x 20/thùng