Quyết định số 02.2020/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2020/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ P. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu SJ1-CBTT-QD-02-HDQT-2020.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau: