Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2019. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 08/08/2019. Lý do và mục đích: Chi trả cổ…

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Ngày 07/06/2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhân được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/06/2019. Thông tin cụ thể như sau: Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên tổ chức giao dịch: Công ty CP Phát triển Hùng Hậu Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực…

SJ1 công bố thông tin và giải trình nội dung liên quan đến quyết định xử lý vi phạm về thuế và quyết định cưỡng chế nợ thuế

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin và giải trình nội dung liên quan đến quyết định xử lý vi phạm về thuế và quyết định cưỡng chế nợ thuế. Download toàn văn Biên bản họp theo đường link bên dưới: CV giai trinh Quyet dinh xu ly…