Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 – 30/09/2017

Ngày 31/12/2016, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 – 30/09/2017 tại khách sạn Nikko Sài Gòn, Quận 1. Đại hội cổ đông đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng kế hoạch năm…

Nông nghiệp Hùng Hậu chính thức trở thành “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2015”

Vào ngày 6/12/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành quyết định số 4769/QDD-BCT phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015, dựa trên danh sách sơ tuyển trước đó và qua tiếp thu các ý kiến phản hồi. Theo đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng…