Phú Yên tổ chức triển khai Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản

Tỉnh Phú Yên đang tổ chức, triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và tổ chức mô hình thí điểm sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị.. Tỉnh Phú Yên đang tổ chức, triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về…

Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Thủy Sản Việt Nam (VIETFISH) được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh

Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Thủy Sản Việt Nam (VIETFISH) là hội chợ chuyên ngành thủy sản nổi tiếng trên thế giới và lớn nhất tại Việt Nam được tổ chức bởi Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) vào tháng 06 hàng năm tại Thành Phố Hồ Chí…