HungHau Holdings tổ chức thành công cuộc họp tổng kết hoạt động quý I/2015 và bổ nhiệm giám đốc điều hành

HungHau Holdings tổ chức thành công cuộc họp tổng kết hoạt động quý I/2015 và trao quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành Ngày 20/5/2015 tại tòa nhà Hùng Hậu đã diễn ra thành công họp tổng kết hoạt động quý I/2015 và trao các quyết định bổ nhiệm các giám đốc điều hành.…